Aşk Sözleri, Güzel Sözler Ve Özel Günler İçin Mesajlar

Mevlid Kandili’nin faziletleri ve bu gece yapılacak ibadetler

Mevlid Kandili’nin faziletleri ve bu gece yapılacak ibadetler

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’nde, peygamberi anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenir. Kandil gecesi, Kur’an-ı Kerim okumak, Salevatı Şerife çekmek, namaz kılmak ve tövbe etmek şeklinde ibadetler yapılır.

Hicri takvime nazaran 1441. yılda olduğumuz 2019 senesinde Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü algı edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün paylaşmış olduğu dini günler takviminde yer edinen bilgilere nazaran Rebiülevvel ayı ise 27 Kasım’da sona erecek ve 28 Kasım’da Rebiu’l-Ahir ayı başlamış olacak.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

1. KUR’AN-I KERİM OKUMAK: Bu şekilde kutsal bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üstünde düşünmektir. Şu sebeple Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur’an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa deposu, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla yalnız okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içinde ne olduğunun de bilinmesi, Kur’an’ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi yaşamımıza da yansıtılması gerekir.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin yaşamını ve ahlakını okuyup iyice idrak etmek: Mevlid Gecesini algı edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi niçin kutsal, büyük bir gece oldu? Evet niçin? Şu sebeple Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu kutsal gecede Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetin kişisel yaşamımıza, iş yaşamımıza ve ev yaşamımıza uygulayabiliyor muyuz?

ALLAH Teâlâ’ya tam bir huşu içinde yakarış ve niyazda bulunmalıyız: Şu sebeple yakarış, bağışlama kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanoğlunun sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH’ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O’na sığınması ve O’na yakarması, ne isteyecekse O’ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Yakarma, sınırı olan, sonlu ve aciz varlık olan insanoğlunun, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak’ı imdada çağırmasıdır. Yakarma, kulluk esprisi içinde ve basit isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ’nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

2. SALEVATI ŞERİFE ÇEKMEK: Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini umut edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunması mümkün.

3. NAMAZ KILMAK: Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son aşama çaba göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üstünde namaz borcu olan kimsenin bu gecede asla eğer olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf doğrusu zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının belirli bir şekli yoktur. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Yakarma edilir.

Mevlid Gecesi gündüzünde, bizlerden yakarış bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli: Ruhlarına Kur’an-ı Kerim okumalı, yakarış etmeli, onlar için de ALLAH Teâlâ’dan afv ü mağfiret dilemeli, böylelikle ruhları şad edilmelidir. Ek olarak Peygamberimiz (S.A.V.)in, ashabın, tabiinin, öteki büyüklerimizin, akrabalarımızın bilhassa analarımızın, babalarımızın… Kısacası tüm Müslümanların ruhlarına Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.

Mevlid Gecesi ve gündüzünde fukara fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, gerekseme içinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak kesinlikle yapmamız lâzım gelen bir husustur. Şu sebeple Cenab-ı Hak:”ALLAH Teâlâ sana kayra etmiş olduğu şeklinde sen de başkalarına kayra et.” (Kasas Sûresi: 77) buyurmaktadır. Ebu’d-Derda (R.A.)den rivayete nazaran Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Şu sebeple siz aranızdaki fakirler yardımıyla (onların duası bereketi ile) rızıklandırılıyor ve ALLAH Teâlâ’dan yardım görüyorsunuz,” (Ebû Davud, Cihad: 70, Tirmizi, Cihad: 24, Nesei, Cihad: 43, A.b.Hanbel, 5/198) buyurdu.

4. TÖVBE ETMEK: Bu kutsal gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Öteki kutlu zamanlar şeklinde Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara tekrar dönmemek suretiyle yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme anlama gelir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve tekrardan dirilişin ifadesidir.

5. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

6. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

7. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; inanç kardeşliğine ilişik sadakati yerine getirilmeli.

8. Dünyadaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve öteki yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek yada telefon, faks ya da e–mail çekerek kutlama edilmeli; duaları istenmeli

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere bağışlama olarak gönderilmiş olduğu Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini algı edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla yalnız karanlık gecelerimizi değil, hem de manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu vakit dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan meydana getiren tüm güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan bağışlama elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, özetlemek gerekirse insanlığa sunmuş olduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Designed by Üstad Ajans